Garancija

Garancija velja 24 mesecev od dneva predelave računalnika in se omejuje izključno na pravilno delovanje računalnika. Garancija ne vključuje poškodb nastalih na motornih delih kot so turbina, menjalnik in sam motor. V primeru, da stranka opazi nepravilnosti v delovanju motorja (krmilne elektronike), mora to takoj sporočiti zastopniku oz. neposredno izdelovalcu RSR MOTORSPORT,  saj v nasprotnem primeru ne moremo odgovarjati za nastale poškodbe na motorju.
Deli vozila kot so zavore, pnevmatike, sklopka in ostali elementi prenosa moči so pri nenehni športni vožnji izpostavljeni ekstremnim obremenitvam, zato mora stranka računati z povečano obrabo oz. krajšo življensko dobo teh delov. Pri normalni uporabi vozila ni opaziti večje obrabe.
Predeno začnete motor obremenjevati s športno vožnjo, ga ogrejte na delovno temperaturo motornega olja min. 80° C.
Zaradi ekstremnih toplotnih obremenitev priporočamo izključno uporabo visoko zmogljivega sintetičnega olja po priporočilih avtomobilskega proizvajalca. Opozarjamo tudi na možnost povečane porabe motornega olja, zato ga kontrolirajte ob vsakem točenju goriva. 

Zastopane blagovne znamke:
Spletko